Think Tank Armenia

Հանձնման արարողակարգի ժամանակ ելույթ ունեցավ Կորնիձոր վարչական շրջանի…

Հանձնման արարողակարգի ժամանակ ելույթ ունեցավ Խաչիկի վարչական շրջանի ղեկավար…

Ի շնորհիվ մեր կազմակերպության և անձամբ նրա մասնակիցների, 02.09.2023թ. Խաչիկ գյուղում…

Սույն առաջարկությունը նպատակ է  հետապնդում ապահովելով հանրապետության  ջրաէկոհամակարգի…

Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների…

Հաստատել կազմակերպության բյուջեի ձևավորման` համապատասխանաբար ֆինանսական մուտքերի և ելքերի բաշխման նախագիծը համաձայն հավելվածի…

Կազմակերպության կողմից հետապնդվող նպատակներին և գործառույթներով պայմանավորված, շարունակել փորձնական ծրագրի…

Կազմակերպության նպատակների և գործառույթների փոփոխությամբ պայմանավորված, սկսել` փորձնական ծրագրի իրականացումը …

Կազմակերպել և իրականացնել երիտասարդ սերնդի ռազմահայրենասիր…

Այսպիսով, սրտատեգիական առումով չի կարելի ատոմակայանը փոխել արևային կայանով, այլ կերպ ասած …

Դուք չեք կարող պատճենել այս էջի բովանդակությունը