Think Tank Armenia

Նպաստել հասարակության ռազմական կրթության ընդլայնմանը, օժանդակություն ցուցաբերել արցախյան պատերազմից տուժած հայրենակիցներին​

Ոլորտներ

  • Կազմակերպել և իրականացնել երիտասարդ սերնդի ռազմահայրենասիրական ոգու դաստիարակմանն ու նախազորակոչային պատրաստությանն ուղղված դասընթացներ, այդ թվում ֆիզիկական պատրաստության դասընթացներ,
  • Կազմակերպել և աջակցնել երկակի նշանակության մարտական և սպորտային հմտությունների բարձրացման, ռազմական տեսական գիտելիքներին ուղղված դասընթացներ,
  • Կազմակերպել ռագմակրթակաև տարաբնույթ միջոցառումներ,
  • Կազմակերպել առաջին բուժօգնության դասընթացներ,
  • Օժանդակել ռազմական մասնագիտություն ստացող անձանց մասնագիտական պատրաստման աշխատանքներին, ներառյալ տրամադրելով ֆինանսական օժանդակություններ,
  • Տարբեր բնույթի (ֆինանսական, բժշկական և այլն) օժանդակություններ ցուցաբերել հասարակության կարիքավոր խավին, այդ թվում հատկապես Արցախյան պատերազմից տուժված քաղաքացիներին»:

Դուք չեք կարող պատճենել այս էջի բովանդակությունը