Think Tank Armenia

Հայեցակարգ ուսումնական ծրագրի​

Ծրագրեր​

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում քաղաքացիական պաշտպանության ռազմական նվազագույն գիտելիքների և հմտությունների ուղղությամբ առաջարկվող անհրաժեշտ սկզբնական միջոցառումների մասին

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում ներկայումս հիմնականում ձևավորված է նորմատիվ իրավական հիմքը: Իրականացվում են քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի պատրաստվածության պահանջվող մակարդակի պահպանման համալիր միջոցառումներ:

Զինված ուժերից բացի, Հայաստանի Հանրապետությունում նախատեսում է նաև ստեղծել աշխարհազոր՝ (շրջանառության մեջ է դրվելու «Աշխարհազորի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ), մինչև 100 հազար աշխարհազորայինով, որը ըստ էության այն է ինչ առաջարկվում է սույն հայեցակարգով, իհարկե որոշակի առանձնահատկությունների հաշվառմամբ:

Ժամանակակից պահանջներից ելնելով՝ իրականացվում է բնակչության կենտրոնական ազդարարման համակարգի արդիականացում: Անցկացվում է բնակչության ուսուցում, ղեկավար կազմի, մասնագետների մասնագիտական պատրաստականության բարձրացում: Անհրաժեշտություն է առաջանում լայնորեն կիրառել ժամանակակից ուսուցման մեթոդները և տեխնիկական միջոցները:

Ոչ պաշտոնական ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ է դառնում, որ քաղաքացիական պաշտպանության համակարգում առկա են դեռևս չլուծված մի շարք խնդիրներ` ըստ այդմ մեծ ուշադրություն է դարձվում բնակչության պաշտպանության մակարդակի բարձրացման հարցերին:

Դրանք են`

 1. դածին աղետների կառավարման առումով գոյություն ունեցող իրավիճակներով պայմանավորված տարածքային, տեղական և օբյեկտային մակարդակներում ձեռնարկվող միջոցառումների մեխանիզմների հետագա կատարելագործում, կազմակերպչական հիմքերի հստակեցում, նշված բնագավառում պատասխանատվության հստակեցում և կառավարման մարմինների միջև` ըստ համակարգման, պարտավորությունների սահմանազատում,
 2. խաղաղ և պատերազմական պայմաններում զինվածության և նյութատեխնիկական ապահովման հարցերը կարգավորող նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի մշակման անհրաժեշտություն,
 3. տեխնիկական վերազինվածությունն ու նյութատեխնիկական հիմքի ամրապնդում,
 4. բնակչության իրազեկման և կառավարման համակարգերի հետագա տեխնիկական կատարելագործում, կապի միջոցների արդիականացում և նորագույն կապի համակարգերի և տեխնիկական միջոցների կիրառում,

Պատերազմական ժամանակաշրջանում զորահամալրումից հետո մնացող ինժեներական տեխնիկան լիովին չի կարող ապահովել քաղաքացիական պաշտպանության խնդիրների իրականացումը:

Բավարար չէ բնակչության անհատական պաշտպանության միջոցներով ապահովվածության մակարդակը:

Ընդ որում, ոչ բավարար մակարդակում են քաղաքացիական պաշտպանության կարիքների համար անհրաժեշտ շինությունների, տրանսպորտային, տեխնիկական միջոցների վիճակը, որոնք կարող են օգտագործվել քաղաքացիական պաշտպանության խնդիրների լուծման նպատակով:

Ստորև ներկայացնում ենք այն փորձնական Ծրագիրը` անհրաժեշտ միջոցառումներով, ինչը կնպաստի ոլորտի` որոշակի առումով սկզբնական զարգացմանն միտված միջոցառումներին, ապահովվելով դրա` գոնե մեկ փոքր բաղադրիչը:

 1. ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
 1. 1.Հայաստանի Հանրապետության առնվազն 2 քաղաքում` սկզբնական փուլում, նախատեսվում է ապահովվել համապատասխան սարքավորումներով և մասնագետներով հագեցված` ինչպես ստացիոնար (մշտական գործող), այնպես էլ առնվազն 1 շարժական ուսումնական կենտրոնով (այսուհետ` Ուսումնական լաբորատորիաներ):

  2.ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
 2. 2.Ստացիոնար Ուսումնական լաբորատորիաները պետք է լինեն առանձնացված այլ տարածքներից` (առանձին մուտք),

  2.3.Ստացիոնար Ուսումնական լաբորատորիաների յուրաքանչյուրի ընդանուր մակերեսը պետք է կազմի ոչ պակաս քան 150-170 քմ,. որտեղ կառանձնացվեն`
  • ուսումնականտեսական դասընթացների համար լսարաններ, 15-25 ունկնդրի համար նախատեսված, որտեղ սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ունկնդիրների սկզբնական ռազմական պատրաստվածության և ռազմահայրենասիրական դաստիարակության խնդիրներին և պետք է բավարարեն այդպիսի լսարանների տեխնիկական և գեղագիտական որոշակի պահանջների:

Սարքավորումները ներառում են կահույք, դասավանդման համար անհրաժեշտ սարքավորումներ, ուսումնական նյութեր և տեխնիկական ուսուցողական նյութեր, ինչպես նաև որոշ հարմարանքներ և կցամասեր:

Լսարանի կահույքը նախատեսվում է ինչպես դասախոսի և ունկնդրի համար աշխատատեղերի (դասասենյակի կահույք), այնպես էլ կրթական սարքավորումները (օժանդակ սենյակների կահույք) տեղադրելու և պահելու համար տարածք:

Դասասենյակի կահույքը ներառում է՝ դասախոսի սեղան, ունկնդիրների սեղաններ, պատի վրա  տեղադրված  գրատախտակ՝  (ըստ  անհրաժեշտության  նաև  ինտերակտիվ),

սարքավորումներով, պրոյեկտման սարքավորումների տակդիր և մագնիտոֆոն և տարբեր աթոռներ:

Օժանդակ սենյակների կահույքը բաղկացած է տարբեր նշանակության պահարաններից, դարակաշարերից, զենքի բուրգերից (պահարաններ), առկա վարժական զենքի մաքրման և հավաքման սեղաններից և այլն:

1_auto_x2
 • ոչ ավելի քան 6 ունկնդրի գործնական վարժանքի համար նախատեսված ուսումնական- գործնական բազմաֆունկցիոնալ տակտիկական վարժասենյակներ, որտեղ կտեղադրվեն` ըստ հնարավորության, «Նշանակետ, Մենամարտ և Վրիժառու» վարժական-ուսումնական սարքերը,
2_auto_x2
 • առաջին բժշկական օգնության գործնական վարժանքների համար ոչ պակաս, քան 10 ունկնդրի համար նախատեսված լաբորատոր-դասասենյակ լսարաններ,
testalize-me-9xHsWmh3m_4-unsplash

առանձին պահասենյակ` չհրկիզվող և հատուկ փականով պահարան, որը ըստ անհրաժեշտության կապահովվի վարժականուսումնական զենքզինամթերքի պահպանությունը և կսահմանափակի դրա անարգել հասանելիությունը, այդպիսի հասանելիության թույլտվություն չունեցող կամ սահմանափակ թույլտվություն ունեցող անձանց համար:

3. ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

3.1Շարժական Ուսումնական լաբորատորիաները դրանք` ուսումնական վարժասարքերի համար հատուկ կահավորված բեռնատար ավտոմեքենաներն են, որոնք նախատեսվում են ապահովվել ինչպես «Նշանակետ, Մենամարտ և Վրիժառու» վարժական-ուսումնական սարքերի համար նախատեսված շարժական-արտագնա հնարավորություններ, ոչ ստացիոնար` մշտական գործող, շենք, շինություններում տեղադրված վարժասարքերի տեղաշարժման տեխնիկական աննպատակահարմարությունից ելնելով.

vladislav-bychkov-2rvHFA1GgtQ-unsplash

այնպես էլ ուսումնական-գործնական դաշտային զորավարժությունների անցկացման համար սարքավորումներ և ըստ անհրաժեշտության, փորձագետների տեղաշարժ, որոնք կապահովվեն ավելի լայն մասնակիցների հասանելիությունը նշված զորավարժություններին և ուսումնական վարժասարքերին:

Ընդ որում, Շարժական Ուսումնական լաբորատորիաները հնարավորություն կտան նաև դաշտային` ավելի իրական պայմաններում անցկացնելու ուսումնավարժանքները, դաշտային-վրանային հավաքների անցկացմամբ:

The_mobile_field_laboratory_in_Piedmont_pillars

4. ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐ ԵՎ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ԱՆՁԻՔ

4.1 Առաջարկվող խմբերն են Հայաստանի Հանրապետության 20-50 տարեկան գործունակ բոլոր քաղաքացիները (ինչպես տղամարդիկ, այնպես էլ կանայք), որոնք չեն ծառայում Հայաստանի Հանրապետության որևիցե ուժային կառույցում, իրավապահ համակարգում` այդ թվում դատական իշխանության ներկայացուցիչ չեն` բացառությամբ այս կառույցներում ներգրավված հանրային և քաղաքացիական ծառայողների, ինչպես նաև սպասարկող անձնակազմի:

Ընդ որում, մասնակիցների տարիքային ցենզի ներքին և վերին շեմը պայմանավորված է սպասվող «Հայաստանի Հանրապետությունում Աշխարհազորի մասին» ՀՀ օրենքով, աշխարհազորայինի նվազագույն և առավելագույն տարիքը սահմանելուց:

4.2 Առաջինփորձնական փուլի ավարտից հետո, սույն մասի 4.1 կետում չնշված անձիք պետք է ներգրավված լինեն դասընթացներին պարտադիր կարգով, անկախ զբաղեցրած պաշտոնից:

4.3 Առաջինփորձնական փուլում, ներգրավվածությունը պարտադիր չէ և այն կկրի կամավոր բնույթ:

4.4 Առաջինփորձնական փուլում նախագծին ներգրավված անձանց մասնակցությունը կլինի աշխատանքային օրերին գործատուի հաշվին, տարեկան մեկից երկու անգամ, կախված գործող կենտրոնից մասնակցի գտնվելու հեռավորությունից և ինչպես վերը նշվեց ապագայում մասնակցությունը կկրի պարտադիր բնույթ, ինչը ենթադրում է անհրաժեշտ օրենսդրության ընդունում, որով ի թիվս կանոնակարգման կսահմանվեն նաև` այդ թվում պարտադիր մասնակցությունից կանխամտածված խուսափելու իրավական հետևանքները:

4.5 Մասնակիցների իրազեկումը դրա ժամանակի և վայրի մասին, ուր անհրաժեշտ է ներկայանալ, պետք է իրականացվի տարբեր եղանակներով (պետական կառավարման մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով, այդ թվում օգտագործելով սոցիալական ցանցերը, փոստային ծառայությունները, հեռահաղորդակցության կապի միջոցները, տեղական լրատվամիջոցները և անհրաժեշտ իրազեկման այլն միջոցներ` ըստ դրանց հասանելիության), կախված վայրից, ժամից և ընտրված մարտավարությունից:

4.6 Դասընթացների ավարտից հետո մասնակիցներին կտրամադրվի համապատասխան

4.7 Վկայականը կհանդիսանա միակ փաստաթուղթը, որով կհիմնավորի նշված անձի` դասընթացներին մասնակցության փաստը:

5. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎԱԾ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԸ

Ուսումնական լաբորատորիաներում պետք է անցկացվեն «քաղաքացիական պաշտպանություն» թեմայով տեսական և գործնական դասընթացներ` համաձայն ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության և ՀՀ Պաշտպանության նախարարության և ՀՀ օրենսդրությամբ նման լիազորությամբ օժտված այլ լիազորված մարմինների կամ կազմակերպությունների, դրանցում աշխատող մասնագետների հետ համատեղ մշակված ծրագրերի և վերջիններիս անմիջական մասնակցությամբ:

5.1 Թեմաները, որոնք պետք է պարտադիր ներառվեն ուսումնական ծրագրերում, դրանք յուրաքանչյուր մասնակցի` անհրաժեշտ և պարտադիր գործողություններն են`

  • տարերային աղետների` մասնավորապես երկրաշարժերի ժամանակ, հաշվի առնելով այն փաստը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է վտանգավոր սեյսմիկ և դրա հետևանքով աղետների հնարավոր առաջացման գոտում,
  • բնակկլիմայական փոփոխությունների և ջերմային ֆոնի աննախադեպ բարձրացմամբ պայմանավորված հրդեհների ժամանակ,
  • առաջին անհրաժեշտ բժշկական և այլ օգնության առաջացման ժամանակ,
  • ռմբակոծության կամ հրետակոծման ժամանակ,
  • զանգվածային ոչնչացման զենքի` ըստ տեսակի, կիրառման ժամանակ,
  • հայտարարված աշխարհավարակների (պանդեմիա), կամ համաճարակների ժամանակ,
  • օկուպացված կամ աղետի գոտուց մարդկանց տարհանման ժամանակ,
  • հրազենային զինատեսակների ավելի մասնագիտական ուսումնասիրություն և դրանց խնամքի հմտությունների տիրապետում,
  • պաշտպանական մարտերի վարման հմտությունների նվազագույն իմացություն:

Վերոնշյալ խնդիրների լուծման նախնական փուլում առաջարկվում է իրականացնել փորձնական ծրագիր, որի բաղադրիչները կհանդիսանան ուսումնական ծրագրերի մշակում և երկուերեք ուսումնական կենտրոնների կազմակերպում ՀԿ միջոցներով:

6. ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՀԱՐՑԱՇԱՐ

Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացմանը խոչընդոտող գործոններն են՝

 • քաղաքացիական պաշտպանության գիտելիքների պակասը,
 • սեյսմիկ գոտում գտնվելը,
 • աղետներին պատրաստվածության ծրագրի բացակայությունը,
 • համայնքաբնակները պատրաստ չեն համապատասխան քայլերի դիմել վերահաս և փաստացի վտանգի դեպքում:

Ըստ այդմ առավել քան կարևոր են տեսականանհրաժեշտ հետևյալ առարկաների հասանելիությունը`

 1. «Ճգնաժամ» հասկացությունը։
 2. Ճգնաժամային կառավարման սահմանումը և ազդեցության ուղղությունները։
 3. Վտանգների դասակարգումը։
 4. Ճգնաժամային կառավարման գործընթացները կանխվող վտանգների դեպքում։
 5. Ճգնաժամային կառավարման գործընթացները չկանխվող վտանգների դեպքում։
 6. Ճգնաժամային կառավարման գործընթացները մասնակի կանխվող վտանգների դեպքում։
 7. Վտանգների գնահատման համարան հրաժեշտ ընդհանուր բնութագրերը։
 8. Խոցելիության վրա ընդհանուր ազդեցությունները։
 9. Արտակարգ իրավիճակներ
  • արտակարգ իրավիճակների սահմանումը։
  • բնակչության պաշտպանության սահմանումը,
  • բնակչության պաշտպանության կանխարգելիչ միջոցառումները,
  • բնակչության պաշտպանության հիմնական միջոցառումները,
  • բնակչության պաշտպանության ձևերը,
  • բնակչության տարհանումը,
  • բնակչության պատսպարումը,
  • բնակչության անհատական պաշտպանությունը։
 10. Կազմակերպությունների իրավասությունը արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության բնագավառում։
 11. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավասությունը արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության բնագավառում։
 12. Փրկարար ուժերի գոծունեությունն արտակարգ իրավիճակներում։
 13. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության նյութատեխնիկական ապահովումը և ֆինանսավորումը։
 14. Քաղաքացիական պաշտպանություն հասկացությունը։
  • ո՞րն է քաղաքացիական պաշտպանության խմբին դասվող տարածքը։
  • սահմանել հատուկ, կարևորագույն նշանակության օբյեկտները։
  • քաղաքացիական պաշտպանության ծառայություններ հասկացությունը։
  • քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումներ հասկացությունը։
  • ի՞նչ են անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքները։
  • ի՞նչ չի ներառում քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը։
  • քաղաքացիական պաշտպանության սկզբունքները։
  • քաղաքացիական պաշտպանության ձևերը։
  • քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումները։
  • քաղաքացիական պաշտպանության նախապատրաստական միջոցառումները։
  • քաղաքացիական պաշտպանության ղեկավար կողմը։
  • կազմակերպությունների իրավասությունը քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում։
  • քաղաքացիական պաշտպանության ուժերը։
  • սեյսմիկ պաշտպանության գործունեության օբյեկտները։
  • արագ արձագանքման համակարգը։
  • բնակչության դերը սեյսմիկ պաշտպանության համակարգում։
  • վաղ ահազանգման և ազդարարման եղանակները։
 15. Ինչպե՞ս են ճգնաժամերը խոչընդոտում կառավարման համակարգի զարգացմանը:
 16. Ինչպե՞ս են ճգնաժամերը նպաստում կառավարման համակարգի զարգացմանը։
 17. Ինչպե՞ս է կառավարման համակարգի զարգացման գործընթացը նպաստում ճգնաժամերի առաջացմանը:
 18. Ինչպե՞ս է կառավարման համակարգի զարգացման գործընթացը խոչընդոտում ճգնաժամերի առաջացմանը:

Դուք չեք կարող պատճենել այս էջի բովանդակությունը