Think Tank Armenia

Արձանագրություն թիվ 23-03 «Թինկ Թանկ Արմենիա» վերլուծական կենտրոն հասարակական կազմակերպության անդամների արտահերթ ժողով

Ծրագրեր​

ք. Երևան         քսանը մարտի 2023թ.

Մասնակցում էին «ԹԻՆԿ ԹԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ» վերլուծական կենտրոն հասարակական կազմակերպության (այսուհետ` Կազմակերպություն) անդամները` Քվորումը ապահովված էր։

ՕՐԱԿԱՐԳ.

  1. Հավանություն տալ «ԹԻՆԿ ԹԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ» վերլուծական կենտրոն հասարակական կազմակերպությանհեղինակած` «Գյուղական վայրերում տեղական ուժերի ու հնարավորությունների համակցմամբ «ԽԵԼԱՑԻ ԳՅՈՒՂԵՐ»   կիրառմամբ` կայուն զարգացման» հայեցակարգով պայմանավորված, ծրագրի արդյունավետ ընթացքը ապահովվելու նպատակով, հետևողականորեն այն  շարունակել:
  2. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզի, Արենի խոշորացված համայնքի` Խաչիկ և Սյունիքի մարզի, Տեղ խոշորացված համայնքի` Կորնիձոր, Կապան խոշորացված համայնքի` Ներքին Հանդ գյուղերում աջակցման փորձնական ծրագրի շրջանակներում, օրենսդրությամբ վերապահված և թույլատրվող գործառնությունների և հիմնական գործունեության ուղղությունների իրականացման նպատակով ներգրավել լրացուցիչ` լիզինգի պայմանագրով` վարձակալությամբ ձեռք բերվող գույքեր:
  3. Սահմանել, որ` լիզինգով ձեռք բերվող գույքերը և դրանց արժեքներն են.`

Անվանում և նկարագրություն

Չափի

միավոր

Քանակ

Միավորի գին (ՀՀ ղրամ)

ՍԱՀ (ՀՀ ղրամ)

Ընդամենը գումար (ՀՀ ղրամ)

Հասկահավաք կոմբայն CLAAS DOMINATOR 130

ԱՍԳԱԱ 8433

հատ

2

54,000,000 ղր

0,00 ղր

108,000,000,00 ղր

Ընդամենը

108,000,000,00 ղր

Վճարման ենթակա գումարը տառերով՝ հարյուր ութ միլիոն ՀՀ դրամ

Անվանում և նկարագրություն

Չափի

միավոր

Քանակ

Միավորի գին (ՀՀ ղրամ)

ՍԱՀ (ՀՀ ղրամ)

Ընդամենը գումար (ՀՀ ղրամ)

Շրջանակ լարելու սարքավորում

ПНП-1

հատ

2

18,000դր.

0,00 ղր

36000 դր.

Մոմաթերթ կպցնող էլ.սեղան ղադան ԻՖ 510

հատ

2

26,000դր.

0,00 ղր

52,000 ղր

Ծխարար ԴՊ-2

հատ

10

5,200դր.

0,00դր.

52,000դր.

Մեղրաքամ 4 շրջ. ներժ. CIVAN 40025JFD

հատ

5

140,000դր.

0,00դր.

700,000դր.

Դանակ սերեկի CIVAN 80005

հատ

10

12,000դր.

0,00դր.

120,000դր.

Ընդամենը                                                                                                                      960,000դր.

Վճարման ենթակա գումարը տառերով` ինը հարյուր վաթսուն հազար ՀՀ դրամ:

Ընդամենը գույքերի արժեքը՝ 

  1. 108,960,000․00 ՀՀդրամ ընդհանուր արժողությամբ,
  2. տոկոսադրույք՝ 14․00% (սուբսիդավորման տոկոս՝ 14․00%),
  3. ժամկետ՝ մինչև 72 ամիս`, իսկ պայմանագրով սահմանված վճարման օրերն են յուրաքանչյուր ապրանքի ստացման օրվանը հաջորդող յուրաքանչյուր ամսվա մինչև 15-ը (տասնհինգը):

Հաշվի  առնելով այն, որ Հայաստանի գյուղատնտեսությունը Հայաստանի տնտեսության գլխավոր ճյուղերից մեկն է և կազմակերպությունը մտադիր է իր փորձնական գործունեությունը ծավալել նաև այդ բնագավառի հիմնախնդիրների լուծման, հասարակությանը այդ ոլորտի խնդիրներին օժանդակելու ուղղությամբ: Այդ նպատակով էր, որ ժողովում հաստատվեց Կազմակերպության կանոնադրության փոփոխության նախագիծը, և այն ստացավ ՀՀ Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի պետական գրանցում:

Օրակարգային հարցերը դրվեցին քվեարկության և 2 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ քվեարկության արդյունքներով «ԹԻՆԿ ԹԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ» վերլուծական կենտրոն հասարակական կազմակերպության անդամների արտահերթ ժողովը, միաձայն

ՈՐՈՇԵՑ.

  1. Կազմակերպության կողմից հետապնդվող նպատակներին և գործառույթներով պայմանավորված, շարունակել փորձնական ծրագրի իրականացումը վերոնշյալ գյուղերում
  2. Համաձայն հաստատված ժամանակացույցի` վերը նշված գյուղերում, ծրագրի իրականացման նպատակներով ստեղծված և ՀՀ Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում գրանցված` «Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների» հետ, իսկ Ներքին Հանդ գյուղում` դրա տեխնիկական անհնարինության պատճառով ֆիզիկական անձանց հետ կնքել «Գույքի անհատույց օգտագործման» պայմանագրեր:

Սույն արձանագրությունը կազմվել է 20.03.2023թ-ին և բաղկացած է երկու թերթից։

Ժողովի նախագահ՝

Ժողովի քարտուղար՝

Դուք չեք կարող պատճենել այս էջի բովանդակությունը