Think Tank Armenia

Արձանագրություն թիվ 23-05 «Թինկ Թանկ Արմենիա» վերլուծական կենտրոն հասարակական կազմակերպության անդամների արտահերթ ժողով

Ծրագրեր​

ք. Երևան    30 մայիսի 2023թ.

Մասնակցում էին «ԹԻՆԿ ԹԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ» վերլուծական կենտրոն Հասարակական կազմակերպության (այսուհետ` Կազմակերպություն) անդամներ:

Քվորումն ապահովված էր։

ՕՐԱԿԱՐԳ.

1. Օրակարգում ընդգրկված են 4 (չորս) հարց` 

  • Կազմակերպության բյուջեի ձևավորում` համապատասխանաբար ֆինանսական մուտքերի և ելքերի վերհանում և բաշխման նախագիծ,
  • Տրակտոր Բելառուս 921.3 և հասկահավաք կոմբայն CLAAS, DOMINATOR 130 գյուղ.տեխնիկայի հետ կապված որոշակի ֆինանսական և տեխնիկական հարցերի հետ կապված ուսումնասիրություն, ինչի արդյունքներից ելնելով դրանց շահագործման և սպասարկման ծախսերի վերհանում-ուղեցույց,
  • Խաչիկ, Կորնիձոր և Ներքին Հանդ գյուղերում իրականացվող ծրագրերի պաշտոնական անվանում,
  • ՀՀ սահմանամերձ համայնքերում իրականացվող նույնատիպ ծրագրերի բացահայտման, դրանց գործունեության ուղղվածության, ֆինանսավորման աղբյուրների և ծրագրեր իրականացնող անձանց հնարավոր շրջանակների մոնիտորինգ-վերլուծական աշխատանքներ:

2. Օրակարգի 1-ին կետի 1.1. ենթակետի վերաբերյալ, Հակոբ Մարտիրոսյանը ներկայացրեց իրավիճակը, մասնավորապես` զեկուցվեց յուրաքանչյուր ամսվա մուտքերը, դրանցից պարտադիր վճարման ենթակա ծախսերը, այդ թվում ՀԿ տնօրենի աշխատավարձի, համապատասխան հարկերի և ՀԿ պահպանման ծախսերի ցանկը` /ստորև` կցվում է/:

ՀՀ

Ապրանքի անվանում

քանակ/ հատ

Պայմ.արժեք

Կանխավճար

Պայմ.պարտ./դրամ

Պարտ.կատ.ժմնկ/ամիս

Մուտք    հազ.դրամ

Ելք հազ. Դրամ

1

Հասկահավաք կոմբայն CLASS Dominator 130 ALC00647LO Արմ.Լիզինգ վճար

2

108000000

21600000

86400000

84

1028571

1028571

2

Տրակտոր Բելառուս 921.3 ALC00618LO պայմ. Արմ.Լիզինգ վճար

1

11500000

2300000

9200000

72

127777

127777

3

Շրջանակ լար.սարք.,2 Մոմատերթ կպցն. Էլ.սեղան դադան,  2                         Ծխարար ԴՊ-2, 10     Մեղրաքամ 4 շրջ.ներժ CIVAN 40025JFD, 5,                       Դանակ սերեկի  CIVAN 80005. 10,

ALC00646LO պայմ. Արմ.Լիզինգ վճար

29

960000

192000

768000

36

21240

21240

4

Հողաֆրեզ UH 72,    գության ПЛН-3-35П ALC00623LO պայմ. Արմ.Լիզինգ վճար

2

1970000

394000

1576000

36

43778

43778

5

աշխատավարձ Հակոբ Մարտիրոսյան

1

    

400000

400000

6

միասնական հարկ Ֆինանսների նախարարության

1

    

103000

103000

7

դրոշմանիշային վճար

1

    

9000

9000

8

GPS սարքավորում, GS_481 պայմանագրով տեղորոշման սարքի սպասարկման վճար

1

    

4000

4000

9

Հաշվի սպասարկման ամսավճար (Պայմանագիր N RP23/10156) ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ.

1

    

3000

3000

10

պահպանման ծախս. (գործուղում, բենզին և գրասենյակային այլ ծախսեր.

     

125000

 

Ընդամենը

  

122430000

24486000

97944000

 

1865366

1740366

3. Օրակարգի 1-ին կետի 1.2. ենթակետի վերաբերյալ որոշվեց «Քարակոփ» և «Կորնիձորի Բարիքները» կոոպերատիվներին, մինչև «Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով» գույքերի փոխանցումը` /հաստատված է,05 ապրիլի 2023թ. «Թինկ Թանկ Արմենիա» Վերլուծական Կենտրոն ՀԿ Անդամների Արտահերթ Ժողովի որոշմամբ/ մատակարար կազմակերպությունից անհրաժեշտ է պարզել` փոխանցվող գույքերի` ներառյալ պարտադիր մոտոժամ-տեխ.սպասարկման, այդ թվում` քսայուղերի ընթացիք փոփոխման, հեկտար-վառելիքի, ժամ-հունձ-հեկտար, անհրաժեշտ պահեստամասերի միջին ծախսերը: Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է ճշտել նախատեսվող վարորդների աշխատավարձերը, որը կարող է լինել և ֆիքսված և գործարքային: Ուսումնասիրությունը հնարավորություն կընձեռի ավելի ճշգրիտ որոշել և պայմանագրում ներառել այն գինը, որով պետք է շահագործվեն նշված տեխնիկայի միջոցները, ինչը պետք է լինի շատ ավելի մատչելի և ողջամիտ քան այսօր շուկայում առաջարկվող գինն է:

Անհրաժեշտ է նաև հստակ ճշտել հունձի` ըստ համայնքների հաջորդականության ժամանակացույցը, հաշվի առնելով նաև որոշակի անհաղթահարելի ուժի հնարավոր առկայությունը:

4. Օրակարգի 1-ին կետի 1.3. ենթակետի վերաբերյալ նշվեց իրականացվող ծրագրերին անվանում տալու անհրաժեշտությունը, ինչը հնարավորություն կտա այն դարձնելու առավել թափանցիկ, ներկայանալի և ճանաչելի:

5. Օրակարգի 1-ին կետի 1.4. ենթակետի վերաբերյալ նշեվեց, որ ծրագրի հետագա զարգացումն և շարունակականությունը ապահովվելու նպատակով, անհրաժեշտ է ունենալ վերլուծություն, ՀՀ նմանատիպ կամ միևնույն սահմանամերձ համայնքերում իրականացվող և/կամ նախատեսվող նույնատիպ կամ այլ ծրագրերի բացահայտման, դրանց գործունեության ուղղվածության, ֆինանսավորման աղբյուրների և ծրագրերն իրականացնող անձանց հնարավոր շրջանակների` այդ թվում, ՀՀ  կառավարության և ՀՀ համայնքների` դրանցում ներգրավվածության և/կամ մասնակցության մասին:

Օրակարգային հարցերը դրվեց քվեարկության և 5-կողմ, դեմ-չկա, ձեռնպահ-չկա քվեարկության արդյունքներով Կազմակերպության անդամների ընդհանուր ժողովը միաձայն․

ՈՐՈՇԵՑ

  1. Հաստատել կազմակերպության բյուջեի ձևավորման` համապատասխանաբար ֆինանսական մուտքերի և ելքերի բաշխման նախագիծը համաձայն հավելվածի` ընդ որում արձանագրվեց, որ այն կարող է ունենալ աճողական բնույթ, հաշվի առնելով ծրագրի հետագա զարգացման տենդենցը:
  2. Օրակարգի 1-ին կետի 1.2. ենթակետի վերաբերյալ առաջարկվեց հնարավորինս ողջամիտ ժամկետներում ներկայացնել նշված տվյալները վերլուծության համար:
  3. Օրակարգի 1-ին կետի 1.3. ենթակետի վերաբերյալ, առաջարկվեց ՀԿ բոլոր մասնակիցներին ներկայացնել առաջարկություններ ծրագրերին համահունչ անվանման և այն անվանակոչելու վերաբերյալ:
  4. Օրակարգի 1-ին կետի 1.4. ենթակետի վերաբերյալ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այն կրում է խիստ մասնագիտական բնույթ, այն իրականացնել արտաքին ծառայության մատուցման առաջարկով` (outsourcing), սահմանելով աշխատանքների կատարման մինչև 1(մեկ) ամիս ժամկետ:

ՀԿ բոլոր մասնակիցներին առաջարկել` իրենց տեսադաշտում նման անհատ կամ կազմակերպություն ունենալու դեպքում, տեղեկացնել և փոխանցել նրանց կոնտակտային տվյալները ՀԿ, հետագա բանակցությունները վարելու նպատակով:

Սույն հարցի կապակցությամբ, առաջարկվեց նախապատրաստել «Ծառայությունների մատուցման պայմանագրի» նախագիծ:

Օրակարգային հարցերն ավարտվեցին և ժողովը հայտարարվեց փակված:

Սույն արձանագրությունը կազմվել է 31․05․2023թ-ին և բաղկացած է 3(երեք) թերթից։

 

Ժողովի նախագահ՝    

Ժողովի քարտուղար՝    

 

Դուք չեք կարող պատճենել այս էջի բովանդակությունը