Think Tank Armenia

Վերաբերելի օրենսդրություն

Վերաբերելի օրենսդրություն

Պետական միասնական գրանցամատյանից քաղվածք առ 2019-06-12/ «Թինկ Թանկ Արմենիա» վերլուծական կենտրոն հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ)​

ՀՀ Արդարաադատության նախարարություն…

Ավելին →
Վերաբերելի օրենսդրություն

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

Սույն օրենքը սահմանում է հասարակական կազմակերպության (այսուհետ` Կազմակերպություն) իրավական վիճակը, կարգավորում է նրա ստեղծման, կառավարման…

Ավելին →
Վերաբերելի օրենսդրություն

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն (փոփոխություններով)

Ժողովուրդն իր իշխանությունն իրականացնում է ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների, ինչպես նաև Սահմանադրությամբ նախատեսված պետական և տեղական…

Ավելին →
Վերաբերելի օրենսդրություն

Կանոնադրություն/ «Թինկ Թանկ Արմենիա» վերլուծական կենտրոն հասարակական կազմակերպություն​

«ԹԻՆԿ ԹԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ» վերլուծական կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) Հայաստանի Հանրապետության…

Ավելին →