Think Tank Armenia

Կարևորելով գյուղական համայքների զարգացումը և կարևորելով…

Վերջին շրջանում ՀՀ-ն բախվել է մի շարք լրջագույն մարտահրավերների։ Հասարակության ոչ բավարար…

ՀՀ Վայոց Ձորի, Խաչիկ գյուղին անվճար, տրամադրվեց շուրջ 40 տոննա բարձրորակ…

Ըստ այդմ` Ներքին Հանդ գյուղում տրամադրված մեղվաբուծական սարքավորումների միջոցով…

Հանձնման արարողակարգի ժամանակ ելույթ ունեցավ Կորնիձոր վարչական շրջանի…

Հանձնման արարողակարգի ժամանակ ելույթ ունեցավ Խաչիկի վարչական շրջանի ղեկավար…

Ի շնորհիվ մեր կազմակերպության և անձամբ նրա մասնակիցների, 02.09.2023թ. Խաչիկ գյուղում…

Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների…

Հաստատել կազմակերպության բյուջեի ձևավորման` համապատասխանաբար ֆինանսական մուտքերի և ելքերի բաշխման նախագիծը համաձայն հավելվածի…

Կազմակերպության կողմից հետապնդվող նպատակներին և գործառույթներով պայմանավորված, շարունակել փորձնական ծրագրի…

Դուք չեք կարող պատճենել այս էջի բովանդակությունը