Think Tank Armenia

Ներքին Հանդ «Խելացի Գյուղեր»​

Ծրագրեր​

«ԹԻՆԿ ԹԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ» վերլուծական կենտրոն հասարակական կազմակերպությանհեղինակած` «Գյուղական վայրերում տեղական ուժերի ու հնարավորությունների համակցմամբ «ԽԵԼԱՑԻ ԳՅՈՒՂԵՐ»   կիրառմամբ` կայուն զարգացման» հայեցակարգով պայմանավորված աջակցման փորձնական ծրագրի շրջանակներում`, ծրագրի արդյունավետ ընթացքը ապահովվելու նպատակով, Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան խոշորացված համայնքի` Ներքին Հանդ գյուղում, ներգրավվեցին լիզինգի պայմանագրով` վարձակալությամբ ձեռք բերվող մեղվաբուծության անհրաժեշտ, ժամանակակից սարքավորումներ` մասնավորապես, «Մոմաթերթ կպցնող էլ.սեղան դադան ԻՖ 510» 2 (երկու) հատ, « Ծխարար ԴՊ-2»` 10 (տաս) հատ, «Մեղրաքամ 4 շրջ. ներժ. CIVAN 40025JFD»` 5 (հինգ) հատ, «Դանակ սերեկի CIVAN 80005»` 10 (տաս) հատ, մեղվապահի ձեռնոց` 9 (իննը) զույգ ` ընդհանուր, 960,000 դրամ արժողությամբ և փոխադարձ պայմանավորվածության համաձայն դրանք օգտագործվելու են տվյալ ոլորտի բարեփոխման և այդ ոլորտում զբաղված գյուղի բնակչությանը` առանց որևիցե բացառության, օբյեկտիվ հերթագրման սկզբունքով, աջակցության նպատակով:

Ըստ այդմ` Ներքին Հանդ գյուղում տրամադրված մեղվաբուծական սարքավորումների միջոցով, արդեն սեպտեմբեր ամսին սկսվեցին աշխատանքները, յուրաքանչյուր հինգ զբաղվող ընտանիքին տրամադրելով մեկական-ամբողջական կոմպլեկտավորված անհրաժեշտ սարքավորումները:

Դուք չեք կարող պատճենել այս էջի բովանդակությունը