Think Tank Armenia

Սահմանամերձ գյուղերում իրականացվող գյուղատնտեսության զարգացմանն ուղղված ծրագրեր

Ոլորտներ

Գյուղատնտեսեական տարատեսակ վերականգնման ու վերակառուցման, զարգացման ծրագրերի (արժեշղթաների ստեղծում, միասնական մթերման և ծառայությունների իրականացման կայանների ստեղծում, ագրոպարենային մշակման և վերամշակման գործընթացների մշակում, ներդնում և իրականացում և այլն) իրականացումը ՀՀ ամբողջ տարածքում»:

  • Կազմակերպել ոռոգման, հողբարելավման, այգետնկման ծրագրերի իրականացում,
  • Կազմակերպել արդյունաբերական տիպի անասնապահական համալիրների ստեղծում, որոնց շնորհիվ հանրապետության ագրոպարենային ոլորտն աստիճանաբար կդառնա տնտեսության առաջատար ճյուղերից մեկը,
  • Կազմակերպել սննդի և թեթև արդյունաբերության ծավալների ընդլայնում,
  • Կազմակերպել մեքենատրակտորային կայաններ` (ՄՏԿ), դրանց կարողությունների հզորացում, 
  • Կազմակերպել ագրարային գիտության և կրթության արդիական համակարգեր»:

Կազմակերպությունն օրենսդրությամբ սահմանված և իրեն թույլատրվող գործառնությունների և հիմնական գործունեության ուղղությունների իրականացման նպատակով ներգրավվելու է վարկեր, վարկային գծեր, փոխառություններ, լիզինգ, ֆակտորինգ, երաշխիքներ, ակրեդիտիվներ և օգտվելու բանկային և ֆինանսական այլ գործիքներից։

Դուք չեք կարող պատճենել այս էջի բովանդակությունը