Think Tank Armenia

Հակոբ Մարտիրոսյան (Նախագահ, գործադիր տնօրեն)

Կրթություն

 • 09.1981- 05.1989: ԵՊՀ, իրավաբանական ֆակուլտետ, իրավագետ:

 • 11.1991- 10.1995: «Մոսկվայի Միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտ» ՄԳԻՄՕ` ասպիրանտուրա, ասպիրանտ:

Աշխատանքային փորձ

 • 03.1999-06.1999: Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ Գույքի Պետական Միասնական Կադաստրի Վարչության` Անշարժ գույքի գրանցման Բաժնի Պետ.

 • 06.1999-09.1999: Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարչության` Անշարժ գույքի գրանցման վարչության պետ.

 • 09.1999-07.2009: Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի` Անշարժ գույքի գրանցման վարչության պետ.

 • 07.2009-12.2014:

  Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի` Գույքի գրանցման վարչության պետ.

 • 12.2014-12.2018: Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի աշխատակազմի` Մարզերի միավորված ստորաբաժանման ղեկավար:

 • 06.2019-առ այսօր: «Թինկ Թանկ Արմենիա» վերլուծական կենտրոն Հասարակական Կազմակերպություն` տնօրեն:

Մասնակցել է

 • «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքի, 

 • 2001 թվականի մայիuի 2-իՀՀ Հողային օրենսգրքի,

 • «Շարժականգույքի կադաստրի վարման, շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման մասին» ՀՀ օրենքի,

 • «ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի,

 • ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության,

 • ՀՀ Քրեական,

 • Վարչական Իրավախախտումների մասին ՀՀ  օրենսգրքերում փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ օրենքների,

 • 2011 թվականիհունիuի 23-ի «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 1999 թվականի ապրիլի 14-ի ՀO-295 oրենքը նոր խմբագրությամբ շարադրելու մասին ՀՀ օրենքի,

 • «Անշարժ գույքի գնահատության մասին» ՀՀ օրենքի և մեկ տասնյակից ավելի ենթաօրենսդրական ակտերի պատրաստմանը:  

Լրացուցիչ տեղեկություն

Համակարգչային հմտություններ:

Օպերացիոն համակարգեր `Windows և Mac OS:

Ծրագրեր` MS Office, Adobe:

Որոնման ծրագրեր` Explorer,  Chrome:

Լեզուներ`

Անգլերեն
Հայերեն
Ռուսերեն